Търговия с метали, горива, зърно

Връзка с нас

02 962 04 13Зърно

  • хлебна пшеница.
  • фуражна пшеница.
  • фуражен ечемик.
  • пивоварен ечемик.
  • царевица на зърно.
  • черен маслодаен слънчоглед.
  • зрял боб.