Търговия с метали, горива, зърно

Връзка с нас

02 962 04 13НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

 • Черни, цветни и благородни метали.
 • Изделия на черната и цветна металургия, проводници и кабели.
 • Химикали и химически продукти.
 • Каучук, пластмаси и изделия от тях.
 • Енергийни материали и продукти, горива и нефтопроизводни.
 • Продукти от неметални суровини, нерудни и минерали.
 • Влакна, прежди, кожи, тъкани и изделия от тях.
 • Дървен материал, дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях.
 • Индустриални и промишлени изделия, инструменти, машини и оборудване.
 • Електрически и електронни машини, апарати и оборудване.
 • Строителни, монтажни и транспортни съоръжения, инсталации, части и принадлежности.