Търговия с метали, горива, зърно

Връзка с нас

02 962 04 13ПРОДАВА

Йоннообменни смоли

Вид на смолите:
1.AD-41  – 22 000 литра
2.SBW     –  8 000 литра

Цена за 1 литър 3.50 лв без ДДС
Опаковка: варели 210 литра

Камера и линия за прахово боядисване

Автоматична линия за електростатични прахови покрития

Линията се състои от следните седем основни модула:

1. Вани струйни 4 кубикови /L=2 000 mm, W=2 000 mm, H=1 000 mm + проходни струйници с размери L=4 000 mm, H= 2000 mm, /за предварителна химическа обработка на детайлите/ – 6 бр. Обща дължина на шестте вани: L=24 000 mm.

2. Проходно топло обдухване /изсушаване/ на детайлите – във формата на буквата „Г“ с дължина около 18 000 mm.

3. Проходно студена обдухване /нормализиране температурата/ на детайлите, L= 8 000 mm.

4. Проходна камера за прахово покритие „MORGENSTERN“ – изцяло изработена от неръждаема стомана със смукатели шлицове и клапи за подово и хоризонтално вентилиране и регулирането му. Технически данни: – Външни размери: L=8 000 mm, W=4 300 mm, H=3 800 mm. – Вътрешни размери: L=6 400 mm, W=1 400 mm, H=2 400 mm. – Напречно сечение на преминаване: W=800 mm, H=1400 mm. – Вентилатори: 2 бр. х 6 000 куб.м./час с двигатели по 7,5 kW. – Отвори за ръчно покритие: 2 бр. – W=800 mm, H=1000 mm. – Отвори за автоматични пистолети: 4 бр. – W=150 mm, H=1500 mm. – Бързо сменяеми контейнери за прахова боя пристроени към циклон с порьозни дъна за флуидизиране на праховата боя: 2 бр. + 2 бр. допълнителни. Вместимост: 60 kg. прахова боя за всеки. – Бързо меняеми сита за пресяване с резервоари за пресятата прахова боя: 2 бр.+ 2бр. допълнителни. – Бързо сменяеми филтри с приспособление за вибриране /самоизтупващи се от праховата боя/: 2 бр. + 4 бр. допълнителни. – Пулт „MORGENSTERN“ за управление на камерата, комплектован с всички необходими пневматични и електронни компоненти за работата на установката: 1 бр. 4.1. Автоматични манипулатори /автомати за движение на пистолетите/ „WAGNER“: 2 бр. – работен ход: 2 500 mm , скорост на хода: от 0 до 65 m/min. – Пулт „WAGNER“ за управление на автоматичните манипулатори и автоматичните пистолети: 1 бр. -Пистолети – автоматични „WAGNER“: 4 бр. 4.2. Пулт „WAGNER“ за управление на ръчен пистолет: 2 бр. – Пистолети – ръчни „WAGNER „: 2 бр. 4.3. Площадка от стоманен профил със стълба, парапети и решетки: 2 бр. 4.4. Безконтактна електростатична заземителна установка. Премахва всички недостатъци на лошо заземените инсталации, като неравномерност на покритието,липса на такова и неоразмерено използване на праха. Осигурява равномерна дебелина на покритието, намаля до минимум количиството на праховата боя за регенерация. Състои се от: – Взривобезопасни йонизатори с по два пръта с дължина L=1200 mm – 2 броя. – Взривобезопасни йонизатори с по три пръта с дължина L=1200 mm – 2 броя. – Високонапреженово захранване на йонизаторите. – Управляваща централа. 4.5. Противопожарна установка. Състои е се от батерия с 5 бутилки CO2 със съответната автоматика за задействане и известяване, тръбопроводи, гасителни дюзи – 4 бр., както и ръчен пуск.

5. Проходна пещ за изпичане на прахово покритите детайли: L = 20 000 mm.

6. Студено обдухване /нормализиране/ на детайлите: L= 8 000 мм.

7. Дължина на транспортният /релсов път/ над 200 000 mm. Носимост 180-200 кг. на точка.

Линията се намира в гр. Велико Търново.

Цени:

Линия за прахово боядисване – 25000 евро без ДДС

Камера: 40000 евро без ДДС

Всички модули / както и отделните компоненти от тях/ от линията се продават и по отделно.

Предлагам следните тежки автомобилни гуми по размери и количества:
за един брой комплект (външна и вътрешна гуми и колан): шарката е тип „рибена кост“/“житен клас.
1. 500-610/18,00-24/, 98 бр. двадесет и четири платови, made in USSR ВИ-202.
Една гума издържа на натоварване от 7500кг. Гумите не са използвани, в отлично състояние са и до момента нямам рекламации за продадените бройки!
Предлагам цена 348 лева за един брой комплект с включен ДДС срещу данъчна фактура. Гумите са 24 цолови и могат да се използват за фадроми L200 и други модели фадроми, както и за трактор Т-150 и МАЗ-537, руски трейлъри.