Търговия с метали, горива, зърно

Връзка с нас

02 962 04 13Търговско представителство и посредничество

Осъществявайки борсови сделки, дружеството ни

има постоянно наблюдение върху актуалните пазарни цени на основните борсови стоки:, горива и масла, метали, дървен материал, зърно, захар, брашно. благодарение на което фирмата ни познава добре положението на пазара, тенденциите в търсенето, потенциала на потребителите.

В качеството си на квалифициран посредник при покупко-продажба на стоки,

 приоритетна задача на фирмата е установяване на постоянни контакти с други търговски фирми, брокерски къщи и инвестиционни компании с търговски интереси в България и чужбина, включително установяване на трайни делови отношения под формата на търговско представителство.

Фирмата осъществява

 търговско представителство и посредничество при внос на различни видове метали, свързано с доставките и продажбите им на вътрешния пазар, намирането на удобни складови площи.

„ИНТЕРБРОКС” ООД има установени делови и търговски контакти

с утвърдени фирми участващи в борсовата търговия в България, с които може да Ви посредничи при реализацията или търсенето на различни видове стоки.