Търговия с метали, горива, зърно

Връзка с нас

02 962 04 13ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

  • Зърнени, технически и фуражни култури
  • Живи животни и продукти от животински произход.
  • Месо и месни продукти. Риба и рибни продукти.
  • Растителни и животински масла и мазнини.
  • Мляко и млечни продукти.
  • Мелничарски продукти.
  • Храни за животни.
  • Тестени изделия.
  • Преработени плодове и зеленчуци.
  • Други хранителни продукти, в това число: напитки и тютюневи изделия.